MODULIS BRASOV LOGO

Politica de confidențialitate


Când vizitezi site-ul www.modulis.ro, când ne contactezi pentru o cerere de ofertă sau când apelezi la serviciile noastre, ne încredințezi informațiile tale. Scopul acestei Politici de confidentialitate este sa îți arate ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele. Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile tale personale îți aparțin, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță. Nu oferim informații unor părți terțe fără a te informa.

Prin navigarea pe site-ul www.modulis.ro  sau prin contactarea noastră și înscrierea la newsletter, declari că ai fost informat în mod adecvat asupra prelucrarii datelor prin parcurgerea acestui document, denumit „Politica de confidențialitate”.


Definiții termeni


www.modulis.ro  (sau „Site-ul”) este un site de prezentare al SC KRON STUDIO PREMIER SRL, societate cu răspundere limitată, cu sediul social în Brașov, Str. Transilvaniei, nr. 21, jud. Brașov, înmatriculată în Registrul Comerțului sub numarul J8/271/2017, avand CUI RO 37056671, denumită în continuare „SOCIETATEA”.

Potrivit Legii nr. 677/2001 si a Regulamentului (UE) 679/2016 (aplicabil in Romania din 25 mai 2018), „SOCIETATEA”este operator de date cu caracter personal.

„GDPR” reprezinta Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”);

O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

„SOCIETATEA” poate schimba această Politică de confidențialitate în orice moment. Toate actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afisare pe site și/sau notificare pe e-mail.


Întrebări și solicitări

Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor tale sau dorești să îți exerciti drepturile legale în legatură cu datele pe care le deținem sau dacă ai îngrijorări cu privire la modul în care tratăm orice problema de confidențialitate, ne poți scrie la adresa de e-mail: marketing@qualis.ro


Ce informații colectăm?


Informații pe care ni le furnizezi voluntar
Când utilizezi formularele de cerere de ofertă/înregistrare de pe site, când ne contactezi prin telefon sau e-mail sau comunici cu noi în orice mod, ne dai în mod voluntar informațiile pe care le prelucrăm. Aceste informații includ numele, prenumele, localitatea, adresa de e-mail și numărul de telefon.
Când te abonezi la newsletter ne dai în mod voluntar adresa de email.
Oferindu-ne aceste informații, noi le păstrăm în condiții de securitate și confidențialitate în baza noastră de date. Nu dezvăluim sau transferăm informații către terți.


Informații pe care le colectăm automat
Când navighezi pe site-ul nostru, este posibil să colectăm informații despre vizita ta pe site. Aceste informații pot include adresa IP, sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare și alte informații despre modul în care ai interactionat cu site-ul. Putem colecta aceste informații prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare. Poți vedea ce sunt cookie-urile citind în continuare aceasta pagina.


Care este temeiul legal pentru care colectăm?

În privința datelor pe care ni le oferi voluntar prin completarea și trimiterea formularelor sau prin contactarea noastră în orice mod, temeiul legal este „luarea unor masuri la cererea persoanei vizate înaintea încheierii unui contract” (art. 5 alin. 2 lit. (a) din Legea nr. 677/2001) și „pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract” (art. 6 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 679/2016).

Atât potrivit legislatiei actuale, cât și potrivit GDPR (aplicabil din 25 mai 2018), consimțământul tău nu este cerut în situația în care prelucrarea este necesară pentru efectuarea de demersuri pentru încheierea unui contract, îndeplinirea unei obligații legale sau interesul legitim.

În privința datelor pe care le colectăm automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consimțământul. Odata cu accesarea site-ului, îți dai în mod valabil consimțământul asupra prelucrarii.


În ce scopuri colectăm datele?

 • pentru a oferi și îmbunătății serviciile pe care le oferim (servicii imobiliare);
 • pentru a face demersurile necesare în vederea încheierii unui contract;
 • pentru a-ți răspunde la întrebări și solicitări;
 • pentru a ne apara împotriva atacurilor cibernetice;
 • pentru activități de marketing, însă numai în situația în care ți-ai dat consimțământul în prealabil

Pentru a nu mai primi mesaje promoționale, poți urma instructiunile de dezabonare incluse in fiecare e-mail;


Cât timp stocăm datele?

Stocam datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 10 ani de la ultima vizită pe site sau ultima interacțiune cu noi.


Cui dezvăluim informațiile tale?

Parțile, respectiv „SOCIETATEA” și Clienții săi convin că, în executarea contractului de parteneriat, fiecare Parte să divulge date cu caracter personal către cealaltă Parte, după cum urmează:

(a)       „SOCIETATEA” va divulga către Client date cu caracter personal referitoare la Beneficiarii, cărora Clientul le va vinde sau inchiria spatii imobilare (terenuri, imobile). Astfel de date constau în: nume, CNP, telefon, adresa de email și localitatea.

(b)       Părțile convin ca Clientul să nu divulge în nicio împrejurare către „SOCIETATEA” alte date cu caracter personal în legătură cu Beneficiarii, în special categorii speciale de date cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la, date privind sănătatea acestora.

(c)        Fiecare Parte divulga către cealaltă Parte date cu caracter personal privind Beneficiarii sau reprezentanții săi responsabili cu executarea prezentului contract. Aceste date constau în: datele de identificare, localiate, număr de telefon, adresa de email a beneficiarilor.

Acolo unde legea prevede astfel, fiecare Parte care divulgă informații în legătură cu Beneficarii va furniza o notă de informare persoanelor vizate, informându-le în mod corespunzător cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora efectuată în legătură cu prezentul contract.


Nu vom dezvalui informatiile tale catre terte parti, pentru a fi utilizate in propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora. Totusi, este posibil sa dezvaluim informatiile tale catre urmatoarele entitati:

 • Furnizori de servicii. Putem dezvalui informatiile tale altor companii care ne furnizeaza servicii si actioneaza in calitate de persoane imputernicite, cum ar fi companiile care ne ajuta pentru facturare sau care trimit e-mailuri in numele nostru. Aceste entitati sunt selectate cu o grija deosebita pentru a ne asigura ca indeplinesc cerintele specifice in materie de protectie a datelor cu caracter personal. Aceste entitati au o capacitate limitata de a utiliza informatiile tale in alte scopuri decat cel de a ne furniza servicii;
 • Instante de judecata, parchete sau alte autoritati publice pentru a ne conforma legii sau drept raspuns la un procedura legala obligatorie (cum ar fi un mandat de perchezitie sau o hotarare judecatoreasca);
 • Altor parti cu consimtamantul sau la instructiunile tale. In afara dezvaluirilor descrise in prezenta Politica de confidentialitate, este posibil sa transmitem informatiile tertilor carora consimti sau soliciti sa efectuam o asemenea dezvaluire.

Transferăm datele către state terțe?

În prezent, nu transferam datele tale catre state din afara Uniunii Europene. Daca vom schimba politica, te vom informa in mod corespunzator, iti vom prezenta garantiile aferente si iti vom solicita consimtamantul.


Care sunt drepturile tale?

 • Dreptul de retragere a consimtamantului;
  In situatia in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamant, iti poti retrage consimtamantul in orice moment si in mod gratuit prin transmiterea unui e-mail pe adresa marketing@qualis.ro cu subiectul „retragere consimtamant”.
  • Dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere;
  • Dreptul de a te adresa justitiei;
  • Dreptul de acces;
  Ai dreptul de a obtine din partea noastra o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care te privesc si, in caz afirmativ, ai dreptul de acces la datele respective.
  • Dreptul la rectificare;
  Ai dreptul de a obtine de la noi, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care te privesc. Tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, ai dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.
  • Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
  In situatiile in care datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor, s-a retras consimtamantul si nu exista un alt temei juridic pentru prelucrare, te opui prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea sau datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, ai dreptul de a obtine stergerea datelor care te privesc, fara intarzieri nejustificate.
  • Dreptul la restrictionarea prelucrarii;
  Ai dreptul de a obtine din partea noastra restrictionarea prelucrarii in cazul in care se aplica unul din urmatoarele cazuri:
  (a) contesti exactitatea datelor, pentru o perioada care ne permite noua sa verificam exactitatea datelor;
  (b) prelucrarea este ilegala, iar tu te opui stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
  (c) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar tu ni le soliciti pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
  (d) te-ai opus prelucrarii in conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile noastre legitime prevaleaza asupra drepturilor tale.
  • Dreptul la portabilitatea datelor
  Ai dreptul de a primi datele cu caracter personal care te privesc si pe care ni le-ai furnizat intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si ai dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea noastra, in cazul in care:
  (a) prelucrarea se bazeaza pe consimtamant in temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau pe un contract in temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR; si
  (b) prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.
  • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care te privesc sau te afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa
  Nu ai acest drept in cazul in care decizia:
  (a) este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre tine si un operator de date;
  (b) este autorizata prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplica operatorului si care prevede, de asemenea, masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
  (c) are la baza consimtamantul tau explicit.

CUM ÎȚI EXERCIȚI DREPTURILE

Pentru a-ți exercita drepturile legale, te rugăm să ne contactezi la adresa de e-mail marketing@qualis.ro


TE RUGAM SA RETII URMATOARELE:
 • Perioada de timp: Vom încerca să răspundem solicitarii în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit din motive specifice legate de dreptul legal specific sau complexitatea cererii tale.
  • Restrictionarea accesului: in anumite situatii, este posibil sa nu iti putem oferi acces la toate sau la unele dintre datele tale personale datorita dispozitiilor legale. Daca refuzam cererea ta de acces, te vom informa despre motivul refuzului.
  • Imposibilitatea de a te indentifica.

În unele cazuri, este posibil să nu putem căuta datele tale personale din cauza identificatorilor pe care îi furnizezi în solicitarea ta. Un exemplu de date cu caracter personal pe care nu le putem consulta atunci cand ne furnizezi numele și adresa de e-mail sunt datele colectate prin cookie-uri de către browser.
În astfel de cazuri, în cazul în care nu te putem identifica ca persoană vizată, nu suntem in masura sa ne conformam solicitarii tale, cu exceptia cazului in care furnizezi informatii suplimentare care sa permita identificarea.


CE SUNT COOKIE-URILE?

Un cookie este un fisier-text de mici dimensiuni pe care un site il salveaza pe calculatorul sau dispozitivul dumneavoastra mobil atunci cand vizitati site-ul. Cookie-urile sunt larg utilizate pentru a face site-urile functionale sau pentru ca acestea sa functioneze mai eficient, precum si pentru a furniza informatii detinatorilor site-ului.


CUM UTILIZAM COOKIE-URILE?

Site-ul www.modulis.ro utilizeaza Trafic.ro Analytics, un serviciu de analiza web furnizat de Gazduire Web SRL care contribuie la analizarea utilizarii site-ului. In acest scop, Trafic.ro Analytics utilizeaza „cookie-uri”, care sunt fisiere-text plasate in calculatorul dumneavoastra.

Informatiile generate de cookie-uri cu privire la modul in care este utilizat site-ul – informatii standard de jurnal de utilizare a internetului (inclusiv adresa dumneavoastra IP) si informatii privind comportamentul vizitatorului intr-o forma anonima – sunt transmise catre Trafic.ro si stocate de aceasta.

Un alt serviciu care foloseste cookie-uri este cel de Tawk.to Chat si Facebook Connect. Daca doresti sa iei legatura cu noi prin Tawk.to Chat, serviciul va utiliza un cookie pentru a te identifica dupa nume, email si adresa IP. Daca doresti sa apreciezi pe Facebook website-ul nostru, serviciul va utiliza un cookie pentru te identifica dupa email si parola.


Cum pot fi controlate cookie-urile?

Puteti controla si/sau sterge cookie-uri dupa cum doriti. Puteti sterge toate cookie-urile care sunt deja pe calculatorul dumneavoastra si puteti configura majoritatea browserelor sa impiedice plasarea acestora.

Totul despre cookies


Gestionarea cookie-urilor în browserul dumneavoastră

Majoritatea browserelor vă permit:
• să vedeți ce cookie-uri aveți și să le ștergeți în mod individual
• să blocați cookie-uri ale unor terțe parti
• să blocați cookie-uri ale anumitor site-uri
• să blocati setarea tuturor cookie-urilor
• să ștergeți toate cookie-urile atunci când închideți browserul


Dacă optați pentru ștergerea cookie-urilor, trebuie să aveți în vedere că eventualele preferinte se vor pierde. De asemenea, dacă blocați cookie-urile complet, numeroase site-uri (inclusiv al nostru) nu vor functiona in mod adecvat. Din aceste motive, nu vă recomandam sa blocati complet cookie-urile atunci cand utilizati site-ul www.modulis.ro