MODULIS BRASOV LOGO

Termeni și condiții

 

Aceşti termeni şi condiţii, care pot fi amendaţi din când în când, se aplică direct sau indirect (prin imputerniciti) tuturor serviciilor noastre disponibile online, prin e-mail sau telefon. Prin accesarea, căutarea şi utilizarea website-ului nostru sau a aplicaţiei pe platformă (numite în continuare ˝Platformă˝), confirmaţi şi sunteţi de acord că aţi citit, înţeles şi aţi fost de acord cu toţi termenii şi condiţiile precizate mai jos (inclusiv declaraţia de confidenţialitate). Aceste pagini, conţinutul şi infrastructura acestor pagini oferite de noi prin acest website sunt în proprietatea, operate şi furnizate de SC KRON STUDIO PREMIER SRL şi sunt furnizate doar pentru uzul dumneavoastră personal, non-comercial (B2C), conform termenilor şi condiţiilor de mai jos. Relația pe care o avem cu Partenerii nostri este guvernată de termeni și condiții separate, care guvernează relația comercială (B2B) pe care o avem cu fiecare dintre acești Parteneri. Fiecare Partener acționează într-o manieră profesională atunci când face disponibil un imobil/teren prin www.modulis.ro (atât pentru relația business-to-business (“B2B“), cât și pentru relația business-consumator (“B2C“). Vă rugăm să rețineți că Partenerii pot avea, pot declara aplicabile și/sau pot solicita (acceptarea) – pe lângă politicile și informațiile importante afișate pe website, proprii termeni și condiții și reguli ale casei pentru folosirea, accesarea și consumarea serviciului (care ar putea include anumite repudieri și limitări de răspundere).

 

 1. Scopul și natura serviciului nostru

Prin Platformă/site, noi (SC KRON STUDIO PREMIER SRL şi partenerii afiliaţi) oferim o platformă online/site prin intermediul căreia Clientii – în conduita profesională de business (de ex. B2C sau B2B) – pot să facă reclamă, să promoveze și/sau să ofere serviciile imobiliare şi prin care vizitatorii Platformei pot descoperi, căuta, rezerva, cumpara, inchiria sau plăti. Folosind serviciul de programare (de ex. făcând o rezervare a unui interval orar pentru o vizionare imobiliara), intraţi într-o relaţie contractuală directă cu Clientul unde faceţi programarea. Din momentul în care faceţi programarea, noi acţionăm numai ca un intermediar între dumneavoastră şi Client, transmiţând detaliile programarii dumneavoastră Clientului selectat şi trimiţându-vă un e-mail de confirmare si un SMS pentru şi în numele Clientului..

Când vă oferim Serviciul de Programare, informaţia pe care o transmitem este bazată pe informaţiile pe care Clientii ni le transmit nouă. Ca atare, Clientii care își promovează serviciile pe Platformă primesc un acces la sistemele noastre prin care sunt exclusiv responsabili pentru actualizarea informaţiilor referitoare la preţuri, disponibilitate, politici și condiții şi alte informaţii relevante care sunt publicate pe Platforma noastră. Deşi utilizăm aptitudini corespunzătoare şi grijă în executarea Serviciilor noastre de Programare, nu vom verifica dacă şi nu garantăm că toate informaţiile sunt exacte, complete sau corecte, nici nu putem fi făcuţi răspunzători pentru orice eroare (incluzând erori tipografice sau evidente), orice întreruperi (fie că se datorează oricărei defectări (temporare şi/sau parţiale), reparaţii, actualizări sau întreţineri ale Platformei noastre sau altele), pentru informaţii inexacte, înşelătoare sau neadevărate, sau netransmiterea informaţiilor. Fiecare Client rămâne responsabil tot timpul pentru exactitatea, integritatea şi corectitudinea informaţiilor (descriptive) (incluzând preţuri, politici și condiții şi disponibilitate) prezentate pe Platforma noastră. Platforma noastră nu constituie şi nu ar trebui să fie privită ca o recomandare sau susţinere a calităţii, nivelului serviciilor sau clasificarea oricărui Client (sau facilităţile sale, locul, descrierea sau serviciile (principale sau auxiliare) făcut disponibil.

Serviciile noastre de Programare sunt disponibile exclusiv pentru utilizarea personală şi non-comercială. De aceea, nu aveţi permisiunea de a revinde, folosi, copia, afişa, salva sau reproduce orice conţinut sau informaţie, software, servicii disponibile pe Platforma noastră pentru orice activitate sau scop comercial sau competitiv.

 

 1. Prețuri

Accesul la Platforma/site este asigurat gratuit de catre SC KRON STUDIO PREMIER SRL pentru toti Beneficiarii.

 

 1. Politica de confidențialitate și cookie

SC KRON STUDIO PREMIER SRL vă respectă intimitatea. Consultati Politica de confidenţialitate și Cookie-uri pentru informaţii suplimentare.

 

 1. Corespondență și publicitate

Prin completarea unei programari, sunteţi de acord să primiţi (i) un e-mail/sms pe care vi-l vom trimite imediat dupa incheierea operatiunii de programare, care conține informații cu privire la programarea dumneavoastră, (ii) un e-mail/sms de reamintire inainte de data selectata de dumneavoastra pentru serviciul rezervat prin programarea pe Platforma şi (iii) un e-mail/sms care vă va fi trimis imediat după confirmarea prestarii serviciului de catre Client, prin care veţi fi invitat să completaţi formularul nostru de evaluare ale serviciilor oferite de Client. Vă rugăm citiți politica noastră de confidențialitate și cookie-uri pentru mai multe informații despre cum vă putem contacta.

Pentru a vă finaliza şi securiza Programarea trebuie să vă folosiţi adresa corectă de e-mail. Nu suntem responsabili sau nu răspundem pentru (şi nu suntem obligaţi să verificăm) adresele de e-mail greşite, scrise cu greşeli sau incorecte sau numerele de telefon (mobil) sau de card de credit greşite.

Orice reclamație sau plângere împotriva www.modulis.ro trebuie să fie depusă cu promptitudine, dar în orice caz, în termen de 7 de zile de la data programată a consumării serviciului. Orice reclamație sau plângere depusă după expirarea perioadei de 7 de zile poate fi respinsă.

Clientul declară că își manifestă în mod expres acordul de voință ca acesta poate să fie menționat de catre SC KRON STUDIO PREMIER SRL și partenerii acestuia în scop publicitar sau/și de promovare a site-ului și a serviciilor oferite.

Clientul declară că a luat la cunoștință și acceptă că site-ul www.modulis.ro  poate aloca spații publicitare diferiților colaboratori și parteneri, inclusiv altor Clienti, in scopul promovarii bunurilor si serviciilor obiect al activitatii desfasurate de acestia.

 

 1. Afișarea rezultatelor căutării în platformă

Clasamentul Clienților pe Platformă este creat printr-un sistem de clasare în totalitate automat (de algoritmi), bazat pe criterii multiple, pentru ca utilizatorii care caută să găsească Clientii care li se potrivesc, într-un mod optim. Clasamentul efectiv va fi diferit pentru fiecare Beneficiar și pentru fiecare căutare, deoarece există multe criterii incluse, ca de exemplu: disponibilitate, locatie și activitățile (din trecut) de navigare ale Beneficiarului. Vă rugăm rețineți că, pentru confortul Beneficiarului, oferim și alte modalități de a clasifica Clientii. Prin urmare, Beneficiarul deține controlul deplin asupra afișării rezultatelor căutării.

www.modulis.ro desfășoară si programe preferențiale de parteneriat, permițând anumitor Clienți care îndeplinesc și mențin termenii programelor preferențiale să fie afișaţi înaintea celorlalţi Clienti.Clientii preferaţi sunt marcaţi cu un simbolul distinctiv, iar în schimb pentru poziția ridicată în clasament, Clientul preferat plătește un abonament mai mare. Doar Clientii care îndeplinesc și mențin anumite criterii de calificare pot fi afișaţi ca preferaţi.

 

 1. Drepturi de proprietate intelectuală

www.modulis.ro are proprietatea exclusivă asupra tuturor drepturilor, titlurilor şi intereselor asupra şi pentru (toate drepturile de proprietate intelectuală asupra) (designului şi funcţionalităţilor (inclusiv infrastructurii)) Platformei pe care serviciul este oferit şi nu aveţi dreptul să copiaţi, publicaţi, promovaţi, vindeţi, integraţi, utilizaţi, combinaţi sau folosiţi în alt mod conţinutul sau marca noastră fără permisiunea noastră expresă, în scris.

Clientul declara ca intelege ca Platforma/Site-ul reprezinta creatia intelectuala si proprietatea sc SC KRON STUDIO PREMIER SRL și/sau a partenerilor acesteia.

Beneficiarul înțelege și acceptă că, prin înregistrarea sa în cadrul Platformei/site-ului si utilizarea sa, în conformitate cu prezentul Contract, nu dobandește niciun drept cu privire la aceasta, inclusiv, dar fără a se limita la drepturi de autor și drepturi de proprietate intelectuala.

Orice copiere, reproducere sau redistribuire a Platformei este interzisa, inclusiv copierea sau redistribuirea pe alt server sau folosirea acesteia in scopuri comerciale sau de productie.

Orice tentativa de accesare neautorizata a Platformei si a infrastructurii pe care aceasta ruleaza va fi pedepsita conform legii in vigoare.

Clientul nu va decompila, nu va utiliza ingineria reversibila si nu va incerca în nicio altă manieră descoperirea codului sursă al aplicatiei.

În cazul în care Clientul va aduce atingeri dreptului de autor asupra Platformei, recunoscut SC KRON STUDIO PREMIER  SRL sau/și partenerilor acesteia, va suporta sanctiunile prevazute de Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a altor acte normative in materie, in vigoare.

Orice utilizare ilegală sau oricare dintre acţiunile sau comportamentele menţionate anterior vor constitui o încălcare materială a drepturilor noastre de proprietate intelectuală (inclusiv a drepturilor de copyright şi baze de date).

 

 1. Diverse

Legea română este legea aplicabilă prezentului Contract.

În măsura permisă de lege, acești termeni și condiții, precum și furnizarea serviciilor noastre, vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legislația romana, iar In situatia ivirii unui litigiu intre parti, acestea se obliga sa depuna intreaga diligenta in vederea unei solutionari amiabile. In situatia in care, partile nu ajung la o intelegere amiabila, litigiul va fi dedus spre justa solutionare instantei de judecata competenta material in a carei raza teritoriala isi are sediul SC KRON STUDIO PREMIER SRL.

În cazul în care orice prevedere a acestor termeni şi condiţii este sau devine invalidă, neaplicabilă sau neobligatorie, veţi rămâne sub obligativitatea tuturor celorlalte prevederi ale acestora. În acest caz, prevederile invalide vor fi totuşi aplicate pe atât pe cât permite legislatura în vigoare şi veţi fi cel puţin de acord să acceptaţi un efect similar cu cel al prevederilor invalide, neaplicabile sau neobligatorii, conform conţinutului şi scopului acestor termeni şi condiţii.

Cu privire la limitările stabilite în aceşti termeni şi condiţii, şi în limita permisă de lege, vom fi răspunzători numai pentru pagube efectiv suportate, plătite sau acumulate de dumneavoastră din cauza unei deficienţe în îndeplinirea serviciilor noastre, până la o sumă maximă din costul total al programarii dumneavoastră.

Cu toate acestea şi în limitele permise de lege, nici noi, nici unul dintre angajaţii, reprezentanţii, subsidiarii, companiile noastre afiliate, distribuitorii, partenerii afiliaţi, împuterniciţii sau alte părţi implicate în crearea, sponsorizarea, promovarea sau punerea la dispoziţie a website-ului şi conţinutului său nu vor fi responsabili pentru:

 • orice pierdere sau pagubă punitivă, specială, indirectă sau importantă, orice pierdere de profit, de contract, pierdere sau păgubire a reputaţiei şi al bunului renume;
 • orice inacurateţe legată de informaţii (descriptive) (inclusiv preţuri, disponibilități şi clasificări) ale Clientului care sunt prezentate ca disponibile pe Platforma noastră;
 • serviciile executate sau oferite de Client;
 • orice pagube, pierderi sau costuri (directe, indirecte, importante sau punitive) plătite sau suportate de dumneavoastră, produse de, apărute ca urmare a sau în legătură cu utilizarea, incapacitatea de a utiliza sau de întârzierile Platformei noastre;
 • orice alte pagube, pierderi sau costuri (directe, indirecte, speciale, rezultate sau punitive) suferite, produse sau plătite de dumneavoastră, fie datorită unor acte (legale), erori, încălcări ale legii, neglijenţe (crase), comportament neadecvat benevol, omisiuni, neexecutare, reprezentări defectuoase, prejudiciu sau răspundere strictă sau atribuibilă (total sau parţial) Clientului sau altor parteneri de afaceri ai noștri (inclusiv angajaţilor, directorilor, agenţilor, reprezentanţilor sau companiilor lor afiliate) ale căror servicii sunt puse (direct sau indirect) la dispoziție, oferite sau promovate pe sau prin intermediul Platformei, incluzând orice anulare (parţială), supraprogramare, grevă, forţă majoră sau orice alt eveniment mai presus de controlul nostru.

www.modulis.ro nu își asumă răspunderea pentru utilizarea, validitatea, calitatea, ajustarea, adecvarea și dezvăluirea cuvenită a serviciului oferit de Client și nu face nicio declarație, garanție sau condiții de orice fel în acest sens, indiferent dacă este implicită, legală sau nu. Recunoașteți și sunteți de acord că Clientul ales de dumneavoastra pentru serviciul programat este singurul responsabil și își asumă toată responsabilitatea și răspunderea în legătură cu serviciul prestat (inclusiv garanțiile și declarațiile făcute de Client). www.modulis.ro nu este un (re)vânzător al serviciilor Clientilor. Plângerile sau revendicările cu privire la serviciul de programare (inclusiv legate de prețul, politica sau programarile specifice facute de Benefiari) trebuie tratate de Client. www.modulis.ro nu își asumă răspunderea pentru astfel de reclamații, revendicări și garanții (ale serviciului).

Încărcând fotografiile/imaginile în sistemul nostru certificaţi, garantaţi şi sunteţi de acord că deţineţi copyright-ul asupra acestora şi că sunteţi de acord ca www.modulis.ro să poată folosi fotografiile/imaginile încărcate pe website-ul său şi în aplicaţiile mobile. Prin încărcarea acestor fotografii/imagini, persoana care le încarcă acceptă responsabilitatea morală şi legală completă asupra tuturor revendicărilor făcute de terţe părţi, datorită utilizării şi publicării de către www.modulis.ro a acestor fotografii/imagini. www.modulis.ro nu deţine şi nu aprobă fotografiile/imaginile încărcate. Fidelitatea, corectitudinea şi dreptul de a folosi toate fotografiile/imaginile sunt asumate de persoana care le-a încărcat şi nu este responsabilitatea www.modulis.ro. Persoana care a încărcat fotografiile garantează că acestea nu conţin virusuri, cai troieni, fişiere infectate şi că nu conţin materiale pornografice, ilegale, obscene, ofensatoare, nepotrivite sau faţă de care se poate obiecta şi că nu încalcă drepturile nici unei terţe părţi (drept de proprietate intelectuală, copyright, drept la intimitate). Orice fotografie/imagine care nu întruneşte criteriile de mai sus nu va fi afişată şi/sau poate fi îndepărtată/ştearsă de www.modulis.ro, oricând şi fără notificare anterioară.

 

 1. Informarea părților

Clientul isi asuma ca informatiile si documentele furnizate catre SC KRON STUDIO PREMIER SRL sunt corecte, complete si reale, cunoscand prevederile legale referitoare la consecintele unor declaratii false si inselaciunea în conventii, prevazute de art. 326 şi 244 Cod Penal.

Clientul a luat la cunostinta faptul ca SC KRON STUDIO PREMIER SRL nu poate garanta prezenta Beneficiarului la ora si datele programate si nici nu poate fi raspunzator pentru programarile anulate de catre Beneficiar sau pentru prezentarea acestuia cu intarziere la locatia Clientului. Pe de alta parte,  SC KRON STUDIO PREMIER SRL nu va avea nicio raspundere, de nici o natura, pentru programarile anulate de Client, neexecutate sau executate cu intarziere sau in mod defectuos de catre acesta.

Noi părțile declarăm că termenii și condițiile au fost agreate numai dupa ce au fost citite în integralitate, le-am înțeles și le-am acceptat efectele juridice.